venerdì 12 luglio 2013

8 Hours Suzuka 2013 - Team Yoshimura

Yoshimura GSX-R 1000 L3

Takuya Tsuda 
Nobuatsu Aoki 
Josh Brookes


Foto: Suzuki Racing

Nessun commento:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...